Hvorfor vælge transigo?

Styrket transfer udvikler både virksomhed og medarbejdere

I Transigo arbejder vi primært med at støtte arbejdspladser i at få et større udbytte af deres medarbejderes efteruddannelse. Det man også benævner som transfer. Transfer handler i al sin enkelthed om at anvende den nye viden og de nye færdigheder, som er opnået i én sammenhæng, også i en anden kontekst. Denne overførsel kan i praksis være vanskeligt på grund af en række barrierer.

De fleste arbejdspladser kender udfordringerne med at implementere ny viden i forbindelse med at medarbejderne har været på ekstern efteruddannelse. Uden en effektiv implementering går betydelige ressourcer tabt. De investerede uddannelsesressourcer er i bedste fald spildte. I værste fald opstår frustration i medarbejdergruppen og manglende motivation for fremtidig efteruddannelse. Og på den lange bane opbygger arbejdspladsen ikke et beredskab i forhold til løbende at kunne gennemføre de forandringer, som er nødvendige på grund af omverdenens krav og forventninger.

I Transigo har vi oparbejdet en betydelig ekspertise i forhold til at støtte private og offentlige virksomheder i at få mest mulig værdi af deres medarbejderes efteruddannelse ved at reducere en transferproblematik.